Projekte

Portal dla pracowników pozwalający na zarządzanie zleceniami oraz wynikami badań

Instytut Ochrony Roślin w Białymstoku jest jednostką badawczą świadczącą usługi kontroli pozostałości środków ochrony roślin. Jednostka współpracuje także z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako jeden z głównych wykonawców próbek monitoringowych.

W ramach realizacji projektu unijnego, zespół e-MSI dostarczył Instytutowi Ochrony Roślin w Białymstoku system do zarządzania zleceniami oraz wynikami badań zarówno dla pracowników Instytutu jak i osób czy podmiotów zlecających badania. System usprawnia komunikację oraz przepływ informacji pomiędzy zlecającymi a Instytutem dzięki modułowi e-Analiza. Zamawiający może się zalogować i złożyć zlecenie badania, sprawdzić status badania, pobrać wynik badania, załączniki i sprawozdanie,  czym jest automatycznie powiadamiany mailem.

Zlecenia trafiają do bazy systemu i są dostępne dla pracowników Instytutu w modułach dedykowanych dla użytkowników wewnętrznych Instytutu. Moduły pozawalają na:

  • zarządzanie zleceniami
  • zarządzanie badaniami
  • zarządzanie analizami
  • zarządzaniem obiegiem dokumentów i informacji (workflow) z listą zadań
  • e-archiwum dokumentów dla materiałów, plików i dokumentacji archiwizowanej ze skanów, poczty e-mail i dysku komputera oraz dla dokumentów generowanych w procesie badań i analiz (moduł DMS – Document Management System). Moduł posiada funkcję zarządzania wersjami dokumentów oraz pozwala na ich szybkie odszukanie i podgląd w ramach uprawnień użytkowników. Pracownicy instytutu otrzymują automatyczne notyfikacje e-mail informujące o wszelkich zmianach dokonywanych w dokumentach, ich wersjach oraz statusach
  • moduł zarządzania materiałami odniesień z funkcjami: wydruku etykiet, monitoringu terminów przydatności (automatyczna notyfikacja mailowa o upływie terminu), podmodułu wspomagającego proces przygotowania roboczych roztworów odniesienia, generowania wykazów i zestawień z możliwością wydruku i pobrania w kilku formatach
  • moduł zarządzania odczynnikami z funkcjami: monitoringu ilości i terminów ważności (automatyczna notyfikacja mailowa o upływie terminu), racjonalnego planowania zakupów nowych partii odczynników (automatyczna notyfikacja mailowa o niskich stanach magazynowych zapobiegająca przerwaniu ciągłości wykonywanych badań), generowanie zestawień i wykazów dla jednostek inspekcyjnych monitorujących zużycie odpowiednich chemikaliów.

System został przygotowany perspektywicznie umożliwiając w przyszłości włączenie funkcji wyświetlania automatycznej kalkulacji kosztów badania. Kalkulacja posiada skomplikowane algorytmy pozwalające automatycznie wybrać i wyświetlić najbardziej optymalny cenowo pakiet badań.

Wykonano dla: Instytut Ochrony Roślin

Rok: 2015

Weitere Projekte

Wdrożenie Systemu JobRouter w spółce Kupiec

Finde mehr heraus

Wdrożenie Systemu do Obiegu Dokumentów w Szpitalu im. Józefa Strusia

Finde mehr heraus

Wdrożenie systemu JobRouter w Anwim S.A.

Finde mehr heraus

[contact-form-7 404 "Nicht gefunden"]