Projekte

Elektrorecykling S.A. korzysta z JobRouter abonament

Elektrorecykling S.A. to lider wśród zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Celem spółki jest ograniczenie negatywnego oddziaływania zużytego sprzętu oraz prowadzonej działalności na środowisko. 

W 2021 roku zespół e-MSI wdrożył w spółce system JobRouter w wersji Abonament.
System objął automatyzację obiegu korespondencji przychodzącej z rozróżnieniem na faktury, umowy i inne dokumenty. W procesie elektronicznej akceptacji faktur kosztowych zastosowano OCR, który automatycznie odczytuje dane ze skanów faktur oraz faktur elektronicznych. System jest zintegrowany z Ministerstwem Finansów w celu weryfikacji białej listy oraz aktywnych podatników VAT. Po zaakceptowaniu faktury system automatycznie generuje plik z definicją przelewów do automatyzacji opłacania faktur.  Do wersji elektronicznej przeniesiono również obieg korespondencji przychodzącej do firmy oraz stworzono cyfrowy rejestr umów.

Wdrożony system pozwala na tworzenie raportów na podstawie procesowanych dokumentów.
Dodatkowo e-MSI przeszkoliło użytkowników systemu w Elektrorecykling S.A.

Elektrorecykling S.A. korzysta z JobRouter abonament
Weitere Projekte

Lubuski Bank Spółdzielczy – proces automatycznej archiwizacji papierowych dyspozycji klientów

Finde mehr heraus

WIMED – digitalizacja i automatyzacja procesów binzesowych

Finde mehr heraus

Digitalizacja i automatyzacja procesów binzesowych w DHL Parcel Polska

Finde mehr heraus

Error: Contact form not found.