Procesy

Proces delegacji

Dobrze zorganizowana wewnętrzna komunikacja jest jednym z najważniejszych aspektów pracy przedsiębiorstwa.  Elektroniczny system zarządzania delegacjami, pozwala na pełną kontrolę nad procesem, oraz kosztami związanymi z delegacjami. Po wdrożeniu procesu delegacji nasi klienci zwracają uwagę na:

  • Szybkie i łatwe uruchomienie procesu.
  • Przejrzyste informacje o delegacjach dla każdego pracownika.
  • Intuicyjny system rozliczenia delegacji umożliwia rozliczanie wyjazdu samodzielnie przez delegowanych.
  • Brak nieporozumień wynikających z braku informacji.
  • Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa 
  • System pilnuje przewidzianych terminów na wykonanie zadania, przypomina i eskaluje według ustalonych zasad.
  • Optymalizacja kosztów obsługi wewnętrznej delegowania pracowników.
  • Ograniczenie ilości drukowanych kartek, eksploatacji drukarek oraz czas, który pracownicy mogą efektywnie poświęcić na inne zadania.

Każda organizacja ma swoją specyfikę, strukturę organizacyjną i procesy, dlatego procesy na platformie JobRouter zawsze wdrażamy w sposób najbardziej optymalny dla organizacji, poniższe przykłady obrazują jedynie możliwe funkcjonalności platformy, nie narzucając sposobu działania.

Przykład procesu delegacji

Uporządkowane informację, dające możliwość podglądu przyszłych oraz odbytych delegacji, z przejrzystą ścieżką akceptacji stworzoną zgodnie z analizą potrzeb. To tylko przykłady możliwości jakie daje nowoczesny zarazem sprawdzony sposób na realizację podróży służbowych. 

Proces delegacji

Proces delegacji

Wniosek o delegację

Proces delegacji inicjowany jest przez pracownika odbywającego podróż służbową,  z przejrzystym podziałem na wcześniej zdefiniowane typy delegacji.  

Proces delegacji

W przypadku wnioskowania o zaliczkę, możliwe jest dodanie kolejnych stopni akceptacji , które mogą być warunkowane limitem kwotowym.   

Proces delegacji

Akceptacja przełożonego

Kolejne kroki procesu to akceptacja osób decyzyjnych, szczegóły ścieżki akceptacji są dopasowywane do organizacji. Typowa ścieżka akceptacji to przełożony osoby wnioskującej o delegację – np. przełożony kierownika działu.

Proces delegacji

Proces delegacji

Wypłata zaliczki

Po zaakceptowaniu delegacji wraz z zaliczką ,pracownik składa wniosek o wypłatę wnioskowanej kwoty w akceptowalnej formie przez pracodawcę. 

Proces delegacji

Proces delegacji

Rozliczenie wyjazdu

Pracownik po delegacji, rozlicza odbytą podróż , a wszystkie dokumenty zawarte w rozliczeniu automatycznie zostają przekazane do księgowości. 

Proces delegacji

Pozostałe procesy

Proces obiegu dokumentów

Digitalizacja procesów Obiegu dokumentów ogranicza do minimum ryzyko przestoju w biznesie, redukując czas oraz koszty związane z przetwarzaniem dokumentów. 

Finde mehr heraus

Proces rekrutacji

Digitalizacja procesów rekrutacji przynosi wiele korzyści, zwłaszcza w sytuacji, gdy to firma zabiega o pracownika, a nie na odwrót. Po

Finde mehr heraus

Proces obiegu faktur

Przykład procesu obiegu faktur kosztowych Według danych podanych przez Global Business Travel Association (2017) około 50% procesów związanych z przetwarzaniem

Finde mehr heraus

Starten Sie Ihre digitale Reise mit JobRouter®

Verwandeln Sie Ihre Geschäftsprozesse mit JobRouter® in eine digitale, automatisierte Umgebung: ein System, das Low-Code, Geschwindigkeit und Flexibilität bietet.