Anwendung

Duże przedsiębiorstwa
Duże przedsiębiorstwa

W dużych przedsiębiorstwach częstym problemem jest przepływ informacji między różnymi lokalizacjami i standaryzacja procesów między nimi, aby wszyscy pracownicy pracowali według tych samych schematów. Przeanalizowaliśmy wyzwania z jakimi stykają się największe firmy i przygotowaliśmy dla nich rozwiązania:

  • Oddziały dużych przedsiębiorstw, często mieszczą się w różnych lokalizacjach na całym świecie, ważne jest aby pracować z jednym systemem w tych lokalizacjach, dostępnym w różnych językach
  • Większość systemów ma ograniczoną funkcjonalność, systemy w dużych przedsiębiorstwach powinny mieć możliwość jej rozszerzenia, wraz z rozwojem potrzeb firmy
  • W dużych przedsiębiorstwach używa się wielu systemów, które nie są ze sobą zintegrowane. W firmie brakuje narzędzia, które umożliwiłoby swobodną wymianę informacji między nimi.
  • Strony internetowe generują dużą ilość leadów, lecz po nieudanej próbie kontaktu, dane kontaktowe często są przepisywane ręcznie i zapominane. Gdy pracownik próbuję się ponownie skontaktować z daną osobą, często okazuje się, że potencjalny klient skorzystał już z oferty konkurencji. Jak pozyskać takiego klienta zanim zrobi to konkurencja?
  • Zarząd powinien mieć możliwość kontroli wszystkich wydatków firmy z dowolnego miejsca o dowolnej porze.
  • W firmie pojawiają się faktury z informacją o kosztach, których zarząd nie był wcześniej świadomy. Jak ulepszyć planowanie i kontrolę budżetu?
  • W dużym przedsiębiorstwie powinna istnieć zsynchronizowana księga korespondencji między różnymi lokalizacjami.
Andere Verwendungen

Dział HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi kluczową częścią organizacji. To tutaj pracownicy przetwarzają ogromne ilości danych osobowych, utrzymują stały kontakt z pracownikami

Finde mehr heraus

Dział księgowości

Księgowość to ogromne nakłady papieru i praca w której łatwo o pomyłkę. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się ile czasu spędzają pracownicy

Finde mehr heraus

Handel i usługi

W handlu i usługach najważniejsze jest prawidłowe zarządzanie relacjami z klientem. Ważne jest aby mieć łatwy dostęp do historii kontaktu,

Finde mehr heraus

Starten Sie Ihre digitale Reise mit JobRouter®

Verwandeln Sie Ihre Geschäftsprozesse mit JobRouter® in eine digitale, automatisierte Umgebung: ein System, das Low-Code, Geschwindigkeit und Flexibilität bietet.

Error: Contact form not found.